Sådan bortskaffer du din olie

10 marts 2022 Steffen Hansen

advertorial

Når det kommer til olie, så er det vigtigt, at man har styr på, at det ikke forurener diverse anlæg eller nærmester søer og hav. Derfor er der særlige regler for opbevaring af olie og kemikalier. Man skal altså bortskaffe alt spildolie som der nu kan være, det må ikke bare hældes ud tilfældigt, da det kan forårsage forurening i for eksempel grundvandet, hvilket påvirker os alle.

Læs med her, hvis du vil vide mere omkring bortskaffelse af spildolie.

bortskaffelse af olie

Ansvarsområde

Det er simpelthen virksomheder som opbevarer og bortskaffer olie og andre kemikalier som er de ansvarlige for at de aktiviteter udgør en så lille risiko som muligt, på jord, grundvand og alt andet. Det vil også sige at alt farligt affald skal borskaffes, det kælder også oliefiltre, organiske opløsningsmidler, malingsrester, syre, pesticider, batterier og lysstofrør.

Miljøgodkendelse

Når farligt affald skal bortskaffes i forhold til miljøgodkendte modtageranlæg. I affaldsregisteret kan man finde diverse modtageranlæg. Hvis man går ind på miljøstyrelsens hjemmeside, kan man også få vejledning og information omkring alt sortering og bortskaffelse af affald med mere. Man kan også aflevere mindre mængder af givne produkter til genbrugspladser, det skal gerne være 200 kg årligt. 

Kontakt et slamsugerfirma 

Hvis man har spildolie så kan man kontakte et slamsugerfirma der kan hente olieaffald. Det kan eksempelvis være en tank som du har stående, hvor de kommer og tømmer tanken. Slamsugerfirma de skiller sig af med det på ordentligt vis, de har de rette materialer og maskiner til at komme af med spildolien.

Mange kommuner har også indsamlingssteder for at hjælpe området med at komme af med alt det farlige affald. Du kan søge efter mere information på internettet, du kan benytte din fortrukne søgemaskine til at søge på for eksempel “Spildolie i Danmark” og så vil der komme en masse artikler op omkring emnet.

Flere Nyheder

24 august 2015

Akasse din guide

24 august 2015

Bedemand i Odense

24 august 2015

En smuk afsked